xoves, 2 de abril de 2020

O preito do emigrante

Non tiña cartos para comer e no porto foi comer a unha taberna unha ducia de ovos cocidos e marchou sen pagar.  O home foi para América e fixo fortuna. Cando veu,  no mesmo porto había unha igrexa e foi rezar. Só deixaba un, e dixéronllo, e tamén lle botou.

Foi comer á mesma casa na que comera cando marchara e mais pagar con reutos o que lle quedara debendo. Pero o taberneiro, como era egoísta, preguntoulle cantos anos botara na América e, despois, o home díxollo.  O taberneiro botoulle contas aos ovos que, botados a pitos, podía criar moitos pitos.  E tanto lle sumaba que o home tiña que lle deixar a fortuna alí.

En vista diso, non lle pagou nada e púxolle preito.

E, cando estaban no choio do preito, o taberneiro estaba a punto de gañar. Pero entón chegou un home súando e fatigado, e dixo que viña de cocer fabas para sementar.  E o xuiz díxolle:

-Cocer fabas para sementar? As fabas cocidas non nacen.

E el contestoulle:

-E os ovos cocidos non crían pitos

Gracias a isto gañou o preito o que viñera de América

Ningún comentario:

Publicar un comentario