xoves, 2 de abril de 2020

Os tres burros

Había unha vez un labrador arando nunha leira con dous burros.  Cadrou de pasar por alí un home que era veciño seu e díxolle se lle deixaba falar con un dos burros.  O labrador, un pouco estrañado, contestoulle que si.  E o veciño, que se chamaba Florindo, achegouse á orella dun dos dous burros.  Este colleu medo, dou un chimpo, rompeu o xugo e fuxiu correndo para a casa.

O labrador, cada vez máis extrañado, preguntoulle a Florindo que fora o que lle tiña dito ao burro para que saíra correndo daquel xeito.  Florindo, que era un pillabán, dixo que lle acababa de dar a noticia da norte da súa nai.

-Pois vaite de aí para a casa – dille o labrador a Florindo- e que non te escoite o outro porque sonche irmáns e, se o outro foxe tamén, quédame a leira sen arar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario